any buny desi

Polityka prywatności

Zasady ogólne
Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności wszystkich użytkowników serwisu dostępnego za pośrednictwem strony internetowej: www.meble-bochnia.pl (dalej również jako: „Serwis”).
Administratorem Serwisu jest firma F.H.U. Meble s.c., ul. Partyzantów 2, 32-700 Bochnia, NIP 873-00-13-858
Każdego użytkownika Serwisu, a także stron umieszczonych w subdomenach strony internetowej www.meble-bochnia.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.meble-bochnia.pl/polityka-prywatnosci.
Firma F.H.U. Meble s.c. przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu internetowego prowadzonego przez F.H.U. Meble s.c., w szczególności nie sprzedaje osobom trzecim danych osobowych, czy adresowych użytkowników swojego serwisu.

Dane osobowe
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest F.H.U. Meble s.c.
W czasie korzystania z Serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które użytkownik będzie proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.
W przypadku formularzy zamówień może być wymagane podanie innych danych osobowych, wskazanych w formularzu. Dane te są wymagane. Administrator wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do sprawnej realizacji procesu zamawiania usługi świadczonej przez serwis. F.H.U. Meble s.c. przetwarza dane osobowe dla celów związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług.
Dane dotyczące użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją celów, do których dane zostały zebrane.
Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się z Serwisem.
F.H.U. Meble s.c. informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika. Dane te przetwarzane są w celach technicznych.
Użytkownik może w każdym czasie żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez administratora swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Solutions Group pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. W tym celu należy wysłać maila na adres bochnia. meble (małpa) interia. pl lub zadzownić 14 612 36 92.

Inne formularze
Dostępne za pośrednictwem Serwisu formularze, służące do wypełnienia danych osobowych użytkownika, które dotyczą usług, produktów, serwisów i czasopism nie pochodzących od F.H.U. Meble s.c. nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Ochrona danych osobowych oraz prywatności użytkowników w związku z korzystaniem z formularzy i usług, o których mowa w zdaniu pierwszym podlega zasadom określonym przez te podmioty.

Przesyłanie plików Cookies (Ciasteczka)
Pliki cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym „wejściu” i „wyjściu” z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
F.H.U. Meble s.c. używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań. Pliki typu cookies są wykorzystywane przez nasz serwis w celach statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników.
Można nie wyrazić zgody na umieszczanie plików cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.
Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności naszego serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności
Treści zamieszczone na www.meble-bochnia.pl są opinią własną firmy F.H.U. Meble s.c. Porady, zamieszczane w serwisie powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.
Opinie wyrażone przez społeczność w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią F.H.U. Meble s.c.

free desi 3gp